Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa"

Projekt „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” – w zakresie zadania: „Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy współpracy podmiotów zaangażowanych.

 

Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia  oraz innych przedmiotów w ramach zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa:

 • Samobieżne maszyny czyszczące do małych powierzchni: 2
 • Kardiomonitory: 6
 • Pulsoksymetry: 30
 • Maty dezynfekcyjne: 10
 • Termometry bezdotykowe: 20
 • Urządzenie do dezynfekcji (zamgławiacz): 2
 • Respirator przenośny/transport: 1
 • Pompy infuzyjne objętościowe: 5
 • Defibrylator: 2
 • Podnośnik transportowy do przenoszenia pacjenta: 4
 • Komora izolacyjna transportowa: 1
 • Analizator parametrów krytycznych z pomiarem mleczanów: 1
 • Łóżka anestezjologiczne: 6
 • Łóżko do intensywnej terapii: 1
 • Myjka endoskopowa: 1
 • Kasety i odczynniki do Analizatora parametrów krytycznych, środki do zamgławiacza – komplet: 1
 • Ssaki elektryczne: 2
 • Aparat RTG stacjonarny: 1
 • Kolumna endoskopowa – tor wizyjny z 2 endoskopami: 1
 • Dozowniki: 100
 • Łóżka szpitalne z wieszakiem na kroplówki i z materacem: 11
 • Materace przeciwodleżynowe: 20
 • Samobieżna maszyna czyszcząca do średniej wielkości powierzchni: 1
 • Aparat RTG do diagnostyki w obrębie twarzoczaszki: 1
 • Centrala do monitorowania: 1
 • Łóżka komplet (szafka + materac): 26
 • Aparat USG: 1

 

WARTOŚĆ PROJEKTU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Wartość projektu:          2 089 404,94 zł

Wkład UE (85%):           1 775 994,20 zł

Wkład własny:                  313 410,74 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version