Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR

DSCN2500 podpisanieW dniu 11 października 2018 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0340/18-00/403/2018/529 Projektu pozakonkursowego nr POIS.09.01.00-00-0340/18-00 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


W wyniku realizacji projektu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie zostanie doposażony w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną.

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 477 820,00 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 477 820,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich wynosi : 406 147,00 PLN

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Doposażenie pozwoli na rozszerzenie bazy sprzętowej, skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia. Nastąpi poprawa dostępności do świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, jakości i komfortu leczenia oraz usprawnienie pracy personelu.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version