Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej

Wdniu 9 czerwca 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Wykonanie prac modernizacyjnych budynku po dawnym Oddziale Zakaźnym przy ul. Szpitalnej 1 i przeniesienie tam Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnym z ul. Ekonomii 4 oraz zakup sprzętu medycznego.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych oraz doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Wartość projektu:          2 015 090,37 zł

Wkład UE (85%):           1 566 095,51 zł

Wydatki kwalifikowane:     313 410,74 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version