Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowany przez Pana Leszka Lepiarza – Dyrektora, w dniu 3 listopada 2017 roku zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0207/17-00 Projektu „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medycznyw ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020.

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 2 301 957,85 PLN.
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2 248 020,17 PLN.
  • Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 910 817,14 PLN.

 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Powiecie Skarżyskim i Szydłowieckim, realizowana poprzez wsparcie funkcjonującego w strukturze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności oraz skuteczności świadczeń udzielanych przez Oddział Ratunkowy.
Celem pośrednim przedmiotowego projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego. Cel zostanie zrealizowany poprzez zmniejszenie liczby zgonów przypadających na każde 10 tysięcy mieszkańców tych powiatów. Bezzwłoczna oraz skuteczna pomoc medyczna udzielona osobom poszkodowanym w wypadkach lub znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego z powodu nagłego zaostrzenia objawów chorób przewlekłych, umożliwi tym osobom szybszy powrót do zdrowia, aktywności zawodowej i społecznej, a w szczególnych wypadkach – nawet zapobieżenie niepełnosprawności.

Podpis2Podpis3

W wyniku realizacji projektu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie zostanie doposażony w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną oraz uzyska dostęp do całodobowego lądowiska.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version