Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

Informacja I nabór Grant dla ZOL

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach umowę  o powierzenie grantu nr COVID-19.13.17 w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Na warunkach określonych w Umowie, Oddział Funduszu przyznał ZOZ – Grantobiorcy grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

grant plakat informacyjn I

ŁĄCZNA WARTOŚĆ GRANTU:

205 613,95 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version